WiFi wireless scanner EAN & RFiD

scanning without limits..

Princip komunikace čtečky (String)..


Princip : Snímaný kód je online odeslaný na server nebo PC, kde může být zpracován např. v SQL Serveru nebo přímo v kódu programu. Odpověď je odeslaná zpět na displej čtečky eSemafor Lite. Obsluha jednoduše vidí, jak bylo zpracování kódu úspěšné nebo jak dále postupovat.

Lze také odesílat zprávy i bez pípnutí kódu. Po zapnutí čtečky a jejím připojení do systému, může vývojář např. odeslat uvítací zprávu o stavu připojení, o daném pracovišti a další užitečné informace.

Jaké zprávy a kdy odesílat na čtečku už záleží jen a jen na konkretních požadavcích a na fantazii vývojářů. 

Kroky pro SW integraci čtečky

Příjem dat ze čtečky


Odesílání dat na čtečku př. 1

Odesílání dat na čtečku př. 2


V případě zájmu o zápujčku pro testování, nás kontaktujte emailem. (viz kontakt)