WiFi wireless scanner EAN & RFiD

scanning without limits..


Video z produkčního prostředí


Prvotní nastavení

Jak jednoduše a rychle připojit novou čtečku do vaší WiFi sítě pomocí čárových kódů

  • vytiskněte si kódy pro vaši WiFi (kapitola FS code)
  • volitelně je můžete zatavit
  • zapněte čtečku a skenujte
  • testujte


Uživatelské nastavení

Snadné nastavení různých uživatelských parametrů čtečky (více paramterů viz. manuál)

  • nastavení NTP serveru (volitelné)
  • získání informaci čtečky (HW+SW, S/N)
  • přepnutí do demo řežimu (není připojení k PC)